Profilplan

Har Du rätt profilplan?
En genomtänkt profilplan är A och O när det gäller ett företags marknadsföring. Att välja profilprodukter som stämmer överens med företagets identitet kan vara avgörande för hur kunden uppfattar budskapet. En profilplan hjälper Dig att planera och ta kontrollen över Din profilering, och Du får en röd tråd i marknadsföringen av företaget. När man utformar en profilplan klargör man bland annat hur, när och till vilken målgrupp man vill marknadsföra sig. Vi hjälper Dig att utforma en profilplan speciellt anpassad för Ditt företag!